Схема види часу відпочинку відпустки

схема види часу відпочинку відпустки
Кількість годин перепрацьованого часу при такій роботі визначається у колективному договорі. Порядок надання відпустки працівникам зазначених категорій затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. Тривалість такої відпустки диференціюється залежно від посади, яку обіймає працівник, від 28 до 56 календарних днів. Наступна категорія осіб зі скороченою тривалістю робочого часу -це працівники, зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці. За за­гальним правилом, тривалість їх робочого тижня не повинна перевищу­вати 36 годин, а в окремих випадках ця норма може бути і меншою.


Два останні дні не впису­валися в усталену вже схему святкових днів. Матеріали практики наводяться в додатках до даної курсової роботи. При скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право залишитися на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. Розгляд подання у разі відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням працівника від його імені може виступати інша особа, у тому числі адвокат. Право на додаткову відпустку надається матерям, які мають двох або більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда.

Другий вихідний день при п’ятиденно­му робочому тижні, якщо він не визначений законодавством, визначаєть­ся графіком роботи підприємства, установи, організації за погодженням з профспілковим комітетом, і, як правило, має надаватися поряд зі за­гальним вихідним днем. Відпустки за сврїм характером та призначенням бувають досить різноманітними. Наприклад, у разі тимчасового переведення працівника на іншу роботу через простій (ст. 34 КЗпП) або надання жінкам, що мають дітей віком до півтора року, перерви для годування дитини (ст. 183 КЗпП) та в інших випадках. Сторони трудового договору самостійно встановлюють той обсяг робіт, який виконуватиме працівник, у тому числі й за кількома спеціальностями і посадами. При умові відпрацювання працівником повного робочого року його відпустка не може бути менше за встановлену законом мінімальну відпустку.

Похожие записи: